Adatkezelési szabályzat

 

A Marketing Szövetség (a továbbiakban: Adatkezelő), mint a www.marketing.hu domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal és a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

 

A Weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

 

A Felhasználók a Weboldalon kétféleképpen adhatnak meg magukról információkat, adatokat:

 • A Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok (lásd I. rész).
 • A Weboldal használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a Weboldalra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk (lásd II. rész).

 

 1. A Felhasználók által kifejezetten megadott adatok kezelése

 

 1. Az Adatkezelő adatai

 

Az adatok kezelője a Magyar Marketing Szövetség.

 

Székhelye: Budapest 1142 Kassai utca 71.

Képviseli: Hinora Ferenc

E-mail címe: marketing@marketing.hu

Telefonszáma: 30/297-2139

 

 1. A kezelt adatok köre

 

 1. Regisztráció a Weboldalon elérhető komplex minősítési rendszerbe:

 

A Weboldalon elérhető regisztrációs felületen a Felhasználónak lehetősége van regisztrálnia (a továbbiakban: Regisztráció) a Weboldalon keresztül elérhető komplex minősítési rendszerbe annak érdekében, hogy a minősítési rendszer használatával biztosított szolgáltatásokat a Felhasználó igénybe tudja venni. A Regisztráció során a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 

  Szakértő személy regisztrációja esetén:

 • Név*
 • Cégnév*
 • Pozíció*
 • Email cím*
 • Telefonszám*
 • Webcím*
 • Linkedin elérhetőség
 • Facebook elérhetősége
 • Twitter elérhetősége
 • Tumblr elérhetősége

 

Cég regisztrációja esetén:

 • Cégnév*
 • Kapcsolattartó neve*
 • Kapcsolattartó beosztása*
 • Kapcsolattartó Email címe*
 • Kapcsolattartó telefonszáma*
 • Webcím*
 • Linkedin elérhetőség
 • Facebook elérhetősége
 • Twitter elérhetősége
 • Tumblr elérhetősége

 

 

Képzés regisztrációja esetén a cég előzetes regisztrációját követően, az alábbi adatok megadása szükséges

 • A képzés neve*
 • A képzést szervező cég neve*
 • Oktatók neve*
 • Képzés tematikája, programja*
 • Résztvevők szöveges értékelései (minimum 5)*
 • Minősített szakemberek ajánlása (minimum 3 fő)*
 • A vizsga vagy záró feladat megléte*

 

 

 

 

 1. Komplex minősítési rendszerben való részvétel:

 

A Weboldalon a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy előzetes Regisztrációt követően igénybe vegye a Weboldalon elérhető komplex minősítési rendszerrel kapcsolatos szolgáltatásokat.  A komplex minősítési rendszerrel kapcsolatos szolgáltatások igénybevételéhez a következő személyes adatok megadására van lehetőség (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 

 

Szakértő személy regisztrációja esetén:

 • Név*
 • Cégnév*
 • Pozíció*
 • Email cím*
 • Telefonszám*
 • Webcím*
 • Linkedin elérhetőség
 • Facebook elérhetősége
 • Twitter elérhetősége
 • Tumblr elérhetősége

 

Mindezen adatok kitöltése mellett az alábbi dokumentumokat, bizonyítványokat, iratokat szükséges a minősítési kérelemnek megfelelően a rendelkezésre bocsájtani:

 

 • A végzettség igazolásaként a diploma vagy oklevél bescannelt változata
 • önéletrajz
 • céges igazolás arra vonatkozóan, hogy a szakértő irányítása alatt közvetlenül hány ember tartozott az elmúlt 5 évre vonatkozóan
 • munkáltatói szakmai elismerés (munkavállaló esetén), tulajdonostárstól kapott írásos szakmai elismerés (cégtulajdonos esetén)
 • szakmai elismerést igazoló dokumentumok (munkavállaló esetén), cégvezető elismerése arra vonatkozóan, hogy az adott pályázó szakértő a sikeres projektben részt vett.
 • előadói tevékenységet igazoló link, abban az esetben ha ez nem él, igazoló dokumentum a szervező cégtől a részvételre vonatkozóan
 • oktatói tevékenységet igazoló link, abban az esetben ha ez nem él, igazoló dokumentum kérése az oktatás szervezőjétől
 • publikációk linkje, vagy bescannelt változata, könyve esetében egy link vagy a borítójának bescannelt változata
 • konferencia részvétel igazolása időpont, helyszín megjelöléssel, a szervező cég megnevezésével, a konferencia linkjével
 • továbbképzések megjelölése időpont és oktatásszervező megnevezésével, az oktatásszervező webes elérhetősége, a képzés linkje
 • külső platformon ajánlások és értékelések gyűjtése (online felülteke linkjei, mint weboldalak, linkedin)
 • minősített marketing szakértők ajánlása (linkek vagy írásos ajánlásokat, referenciákat igazló dokumentumok)
 • zsűriben, szakmai grémiumban való részvétel igazolása, annak megnevezésével, időpontjával, céljával
 • hozzájárulási nyilatkozat (Amennyiben a Felhasználó olyan adatot ad meg, illetve olyan dokumentumot tölt fel, amellyel, amelyben más személy (pl.:munkavállaló) személyes adatát is megadja, regisztrálja, akkor ehhez szükséges, hogy az előzetes hozzájárulását az érintett személynek beszerezze és az adat megadásával egyidejűleg ezen hozzájáruló nyilatkozatot is fel kell, hogy töltse, azaz szükséges ezen hozzájáruló nyilatkozatokat is bekérni.)

 

 

Cég regisztrációja esetén:

 • Cégnév*
 • Kapcsolattartó neve*
 • Kapcsolattartó beosztása*
 • Kapcsolattartó Email címe*
 • Kapcsolattartó telefonszáma*
 • Webcím*
 • Linkedin elérhetőség
 • Facebook elérhetősége
 • Twitter elérhetősége
 • Tumblr elérhetősége

 

Mindezen adatok kitöltése mellett az alábbi dokumentumokat, bizonyítványokat, iratokat szükséges a minősítési kérelemnek megfelelően a rendelkezésre bocsájtani:

: 

 • piaci jelenlét a cégalapítását igazoló dokumentum (cégkivonat) benyújtása
 • üzleti eredményességet igazoló elmúlt évi mérlegeredmény
 • minősített szakemberek foglalkoztatását igazoló link a marketing.hu weboldalon
 • a minősített szakemberek alkalmazotti jogviszonyának igazolása
 • regisztrált szakemberek foglalkoztatását igazoló link a marketing.hu weboldalon
 • regisztrált szakemberek alkalmazotti jogviszonyának igazolása
 • szakmai elismerések, díjak igazolása (pl.: fotók, oklevél)
 • Google Facebook szakirányú minősítést igazoló link vagy dokumentum
 • szakmai rendezvények szervezését igazoló link és az esemény rövid írásos bemutatása
 • saját médiajelenlétet igazoló linkek, illetve a honlap látogatóinak számát igazoló képernyő mentése
 • szerzett médiajelenlétet igazoló linkek és vagy médiafigyelő cég által összegyűjtött megjelenések
 • szakmai szervezeti tagságot igazoló dokumentum vagy link
 • szakmai projektek non-profit módon történő támogatását bemutató rövid leírás, a projekt megrendelőjének elérhetősége
 • ügyfélajánlások és értékelések link vagy írásos dokumentumok formájában
 • minősített marketingszakértők írásos cégajánlása
 • hozzájárulási nyilatkozat (Amennyiben a Felhasználó olyan adatot ad meg, illetve olyan dokumentumot tölt fel, amellyel, amelyben más személy (pl.:munkavállaló) személyes adatát is megadja, regisztrálja, akkor ehhez szükséges, hogy az előzetes hozzájárulását az érintett személynek beszerezze és az adat megadásával egyidejűleg ezen hozzájáruló nyilatkozatot is fel kell, hogy töltse, azaz szükséges ezen hozzájáruló nyilatkozatokat is bekérni.)

 

 

Képzés regisztrációja esetén a cég előzetes regisztrációját követően, az alábbi adatok megadása szükséges:

 • A képzés neve*
 • A képzést szervező cég neve*
 • Oktatók neve*
 • Képzés tematikája, programja*
 • Résztvevők szöveges értékelései (minimum 5)*
 • Minősített szakemberek ajánlása (minimum 3 fő)*
 • A vizsga vagy záró feladat megléte*

 

Mindezen adatok kitöltése mellett az alábbi dokumentumokat, bizonyítványokat, iratokat szükséges a minősítési kérelemnek megfelelően a rendelkezésre bocsájtani:

 

 • szervező cég rövid bemutatása a szakmában betöltött szerepéről
 • az adott képzés oktatóinak 50%-ának minősítését igazoló linkje, 
 • képzés céljának és tartalmának összhangjáról szóló rövid leírás vagy link (tematika, program, tananyag szempontjából)
 • vizsga vagy zárófeladat rövid leírása
 • előző vagy aktuális képzéseken való minimum 5 résztvevő szöveges értékelése az elmúlt egy éves időszakból link vagy dokumentum formájában
 • minimum 3 minősített szakember ajánlása (az ajánló nem lehet a képzés oktatója) link vagy írásos formában
 • hozzájárulási nyilatkozat (Amennyiben a Felhasználó olyan adatot ad meg, illetve olyan dokumentumot tölt fel, amellyel, amelyben más személy (pl.:munkavállaló) személyes adatát is megadja, regisztrálja, akkor ehhez szükséges, hogy az előzetes hozzájárulását az érintett személynek beszerezze és az adat megadásával egyidejűleg ezen hozzájáruló nyilatkozatot is fel kell, hogy töltse, azaz szükséges ezen hozzájáruló nyilatkozatokat is bekérni.)

 

 

Amennyiben a Felhasználó a komplex minősítési rendszer igénybevétele során más személy személyes adatát is megadja (ide értve azt az esetet is, ha a Felhasználó olyan dokumentumot tölt fel a Weboldalon, amely dokumentum más személy személyes adatát tartalmazza), úgy köteles ezen adat(ok) megadása előtt az érintett személy(ek) hozzájárulását beszerezni és a hozzájáruló nyilatkozatot az eredeti dokumentummal egyidejűleg az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani.

 

A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

 

 1. Az adatkezelés célja és időtartama

 

Adatkezelő a Weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan a következő célokra használja fel az adatokat:

 

 • Regisztráció esetén: Az adatkezelés célja a Weboldalon keresztül elérhető komplex minősítési rendszerrel kapcsolatos szolgáltatások biztosítása, igénybevétele érdekében történő adatkezelés. 
 • Komplex minősítési rendszerben való részvétel esetében: Az adatkezelés célja a Weboldalon keresztül elérhető komplex minősítési rendszerrel kapcsolatos szolgáltatások biztosítása, a Felhasználó általa megadott adatok alapján történő szakértői minősítése.

 

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt,  illetve addig kezeli, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. A Regisztráció és a minősítési rendszerben való részvétel esetén a Regisztráció, valamint a minősítési rendszer fennállása alatt, illetve, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.

 

A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, a jelen pontban megjelölt határidő elteltével, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

 

 1. A személyes adatok kezelésének jogalapja

 

A Regisztráció, valamint a minősítési rendszerben való részvétel során a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul. 

 

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 

 

 1. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

 

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

 

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozó végzi:

 

 • Hinora Group Communications Kft. (székhely: 1142 Budapest, Kassai u.71.); Az adatfeldolgozás célja: A Weboldal működéséhez szükséges tárhely-szolgáltatás, valamint az elektronikus levelek kiküldéséhez szükséges technikai feladatok elvégzése.
 • ExtremeNet Kft. (székhely: 1052 Budapest, Vármegye u. 3.) Az adatfeldolgozás célja: A Weboldalon keresztül elérhető komplex minősítési rendszer technikai hátterének biztosítása.

 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

 

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

 

 1. Az adatkezelés helye

 

A Weboldallal, valamint az azon keresztül elérhető komplex minősítési rendszerrel összefüggésben kezelt személyes adatok adatkezelési és adatfeldolgozási helye a www.marketing.hu.

 

 1. A Felhasználó jogai

 

Hozzáférés a személyes adatokhoz

 

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:

 • az adatkezelés célja(i);
 • az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;
 • a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
 • az adatkezelés tervezett időtartama;
 • a Felhasználó jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
 • a Hatósághoz való fordulás lehetősége;
 • az adatok forrása;
 • az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen a Felhasználó rendelkezésére bocsátja. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem benyújtásától számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Felhasználó a hozzáférés iránti kérelmét az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be.

 

Kezelt adatok helyesbítése

 

Felhasználó jogosult kérni az Adatkezelőnél (az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken) pontatlan személyes adatai helyesbítését, illetve hiányos adatainak kiegészítését (megjelölve a helyes adatokat) az adatkezelés céljának figyelembe vételével személyazonosságának igazolásával. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

 

Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog)

 

A Felhasználó kérelmezheti, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. a Felhasználó visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
 3. a Felhasználó tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
 4. a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Felhasználó kérelmezte tőle a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Kezelt adatok korlátozása

 

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

 • a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Az Adatkezelő a Felhasználót, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

Tiltakozáshoz való jog

 

A Felhasználó abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés

 • közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;

 

A Felhasználó tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja a Felhasználót a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

A Felhasználó kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

 

  1. A weboldal használatával összefüggésben egyébként gyűjtött információk – cookie-k

 

 1. Milyen információkat gyűjtünk a Weboldal használatával összefüggésben?

 

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon az I. részben írtak szerint kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

 

A Weboldalra látogatással és az „Elfogadom” gomb megnyomásával valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen II. részében írt adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen. 

 

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak és, amelyeket Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. 

 

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és az általa igénybevett Adatfeldolgozó fér hozzá. Ezen adatok különböző technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők. 

 

Az ilyen adatok a következő információkat tartalmazzák:

 

Cookie-k: a cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a Weboldal küld a felhasználó számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak. Naplófájlok: az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal felé, mint például a Felhasználó számítógépének IP címe (pl. 110.256.55.01), a Felhasználó által használt operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusa, a domain név, ahonnan a felhasználó a weboldalra látogatott, valamint a felhasználó által, a weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a weboldalon megnézett tartalmak. 

 

Az Adatkezelő – hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz – kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a Weboldal azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az Adatkezelő arra is használja, hogy a weboldal-élményt a felhasználó igényei szerint is alakítsa.

 

 1. Hogyan használjuk ezeket az információkat?

 

A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal. 

 

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. A jelen tájékoztatóban meghatározott adatokat egyebekben az Adatkezelő személyes preferenciái (pl. legsűrűbben nézett tartalmak a Weboldalon), illetve jelszava megjegyzése céljából is felhasználhatja. 

 

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról. 

 

Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók, illetve regisztrálók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

 

 1. Lehetőség a Cookie-k kikapcsolására

 

Amennyiben nem szeretné, hogy az Adatkezelő a fentiekben írt információkat gyűjtsön Önről a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait. 

 

Ilyen esetben azonban elfogadja, hogy a Weboldalon megjelenített tartalmak nem válogatott módon kerülnek megjelenítésre a preferenciái szerint, bizonyos szolgáltatások nem lesznek elérhetőek, vagy nem olyan módon, ahogyan egyébként a cookie-k engedélyezésével lenne, és a Weboldal felhasználó élményt sem tudja így az Adatkezelő ugyanolyan mértékben biztosítani. 

 

 1. Harmadik személyek által elhelyezett cookie-k:

 

A Weboldal tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban az Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat a felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.  

 

   1. Linkek

 

Az Adatkezelő a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. 

 

   1. Adatbiztonság

 

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

 

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

 

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja. 

 

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

 

   1. Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése

 

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.

 

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal (NAIH) részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

 

 • az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;
 • Adatkezelő neve, elérhetősége;
 • az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
 • a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.

 

Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

 

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

 

 • az érintett személyes adatok köre;
 • az érintettek köre és száma;
 • az adatvédelmi incidens időpontja;
 • az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
 • az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

 

A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.

 

   1. Jogérvényesítési lehetőségek

 

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban a Felhasználó úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írni a marketing@marketing.hu e-mail címre, vagy a Budapest,1142 Kassai utca 71. postai címre.

 

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél 

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu)
 • bíróságnál.

 

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók. 

 

   1. Egyéb rendelkezések

 

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) az irányadó. 

 

Budapest, 2018. június 1.

 

 

Magyar Marketing Szövetség 

Adatkezelő