Természetesen minden új év kezdetekor nagyok a várakozásaink, bízunk a sikeres jövőben, s ígérjük, hogy jobban, s mást fogunk csinálni, mert ugye csak azok lesznek sikeresek, akik változtatnak, igazodnak az új trendekhez, lehetőségekhez. 2017-ben nincs „városmarketing-történeti fordulatra” utaló trend, de láthatóan erősödnek a korábbi években már látható piaci, társadalmi és szakmai elvárások, válaszfolyamatok, s az új technológiák teremtette kihívásokra is folyamatosan reagálni kell. Mindezek önmagukban is „korszakosak”, nagy jelentőségűek.

 

Ebben a „fenntartva megújulni” trendben az alábbi 5 stratégiai trendet emelhetjük ki, melyek az ún. „Marketing 3.0” korszakhoz csatlakozásunk megalapozása lehet:

1.      Identitásra épülő vonzó város imázst, erős városmárkát kell építeni, mely nem egyszerűen kommunikációs, arculati tevékenységi megújulás, hanem komplex marketing-orientált városfejlesztés megvalósítása!

A városok közötti verseny erősödése megkívánja a világos pozícionálást, pozitív imázst, elismertséget, egy erős városmárkát, mely egy tudatos – a város közössége által támogatott - tervezett, s következetesen megvalósított fejlesztési és kommunikációs folyamattal lehetséges, kiemelt szervezeti, pénzügyi, szakmai támogatást igényel.

2.      A „smart city”, „a digitális város” fogalma ne divat-szó, hanem stratégiai rendezőelv legyen!

A digitális technológiák nem csupán új eszközöket teremtettek a városmarketing számára, hanem átalakították a városok létezésének, működésének hatékonysági feltételeit, a közlekedéstől kezdve, az energiagazdálkodások, oktatáson, egészségügyön, a turisták, a befektetők döntésén át a saját lakosságunk elvárasáig. A városok versenyképessége a digitális tudásuk, teljesítményük, a smart city-vé válásuk függvénye.

3.      Az elsődleges marketingcélcsoport a lakosságunk elégedettségének, lojalitásának elérése, kiemelt feladat legyen a belső marketing!

A városok lakossága „jólléte”, a várossal való elégedettségének, kötődésének, lokálpatriotizmusának, a településért történő aktivitásának növelése az alapja a hely mindenoldalú sikerének, legyen az a gazdaság, a turizmus, az oktatás, avagy a település imázsa. A belső marketing fontos területe a városban tevékenykedő szervezetek, intézmények, hivatalok, vállalkozások, civil szféra közötti együttműködési kultúra, települési kötődés, tevékenységi felelősség kialakítása.

4.      Törekedjünk a társadalmi-közösségi és az üzleti érdekek harmonizálására!

A társadalmi felelősség egyre inkább beépül a vállalkozások üzleti döntéseibe (CSR), melynek következtében a városvezetés, a városmarketing a társadalmi marketing módszertanában, mint a társadalmiügyek, adott problémák komplex megoldásának egyik koordinátora a stakeholder-menedzsment technikával megalapozottan építhet az önkormányzati, vállalati és civil szféra közös fellépésére.

5.      Együttműködéssel növeljük a városunk alkotó-, befolyásoló-erejét!

Az üzleti életben sikeres vállalkozások is rájöttek arra, hogy saját erőforrásaikat - a vevővel, beszállítóval, egyetemekkel, non-profit szervezetekkel stb. együttműködések, kooperációk, klaszterek, stratégiai szövetségek, co-creation folyamatok szervezése révén – kiegészíthetik, megsokszorozhatják. Egy jól szervezett marketingalapú együttműködés a városok számára is ezt kínálja.

Az 5 stratégiai trend mögött számtalan új jelenség, konkrét marketingeszköz, marketingmegoldás bevezetésének, megújításának lehetősége, kényszere áll.

A Magyar Marketing Szövetség elnöksége a marketing megoldások trendjei közül 2017-re  több technikát emelt ki, melyre ezutón hívjuk fel figyelmüket.

Egy következő tanulmányban pedig a városmarketing, különösen a turisztikai desztinációmarketing hatékony fejlesztésére meghatározó részletes trendekkel, javaslatokkal ismerkedhetnek meg.

Budapest 2017. február  

Prof. Dr. Piskóti István, MMSZ elnökségi tagja,

az Országos Városmarketing Díj zsűrielnöke,

a Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézetének igazgatója


Vissza

hírlevél

Név:*
E-mail cím:*
Az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadom: Igen

Partnereink

Kapcsolat

mail  marketing@marketing.hu

phone  +3630 297 2139, +3620 245 8796

place  1142 Budapest, Kassai utca 71.